MWAMBIE MUNGU HAJA YAKO.


Katika maisha haya tunalia na kuelezana matatizo na changamoto tunazokuna katika maisha ya kila siku. Leo nakusihi mwambie Bwana Mungu haja yako naye atakusaidia upesi. Bwana Yesu alisema inatupasa kumwomba Mungu bila kukata tamaa. Hivyo mwambie Mungu haja yako naye atakusaidia upesi. MWAMBIE YESU HAJA YAKO BILA KUSITA. BWANA MUNGU LEO ANAKUULIZA WATAKA AKUFANYIE NINI?Luka … Continue reading MWAMBIE MUNGU HAJA YAKO.

TUNDA LA ROHO MTAKATIFU


🙏TUNDA LA UAMINIFU🙏 GALATIA 5:22 Uaminifu ni matunda mengi ambayo yanajumuisha kujitolea kwa Mungu, uaminifu kwa watu unaowafanya wakutegemee ambayo unakuwezesha ufanye na kutimiza majukumu yako. Ni uwezo wa kuweka neno lako kama Mungu. ni azimio thabiti na lisilobadilika ambalo haliathiriwa na mazingira. Kutakuwa na changamoto katika muda wako wa uaminifu hauwezi kubadilishwa na watu, … Continue reading TUNDA LA ROHO MTAKATIFU

TUNDA LA ROHO MTAKATIFU


TUNDA LA KIASI (SELF-CONTROL) Mithali 25:28 Asiyetawala roho yake Ni mfano wa mji uliobomolewa, usio na kuta. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani mwetu na kupata makao, matokeo yake anazaa tunda la Kiasi... Kujitawala, watu wengi wamekosa tunda hili kwa sababu ya kutokuishi kwa Roho. GALATIA 5:24 Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulibisha mwili pamoja na … Continue reading TUNDA LA ROHO MTAKATIFU

VIZUIZI VYA KUMPOKEA ROHO MTAKATIFU KATIKA MAISHA YATU.


VIZUIZI VYA KUMPOKEA ROHO MTAKATIFU KATIKA MAISHA YETU Roho Mtakatifu humshukia na kumajaza MTU aliyeamini na mwenye moyo Safi kabisa yaani aliyeoshwa kwa damu ya mwanakondoo wa Mungu. Matendo ya Mitume 2 ³⁸ Petro akawaambia, Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. … Continue reading VIZUIZI VYA KUMPOKEA ROHO MTAKATIFU KATIKA MAISHA YATU.

MUNGU ATATUINULIA WATU WA KUBEBA MZIGO WA HUDUMA


Bwana Yesu asifiwe......... _Katika Huduma tunayofanya Mungu atuinulie watu walio na moyo safi kama Vyombo vyenye heshima ili wagawiwe sehemu ya Roho iliyo juu yako ili wafanye kazi ya Mungu. _Ni roho gani iwe juu yako? Luke:4.18 "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to … Continue reading MUNGU ATATUINULIA WATU WA KUBEBA MZIGO WA HUDUMA

UKO TAYARI KUJIKANA NAFSI YAKO KWA AJILI YA BWANA YESU


[12/2, 9:39 PM] Pastor Dominick Massi: UKO TAYARI KUJIKANA NAFSI YAKO KWA AJILI YA BWANA YESU Bwana Yesu katika mafundisho yake kwa wanafunzi wake alionya tabia ya umimi tuikatae kila siku na kumfuata yeye na mafundisho yake. Ubinafsi na kujijali ni asili ya wanadamu wote hivyo nitoe kwa ajili ya wengine kwa faida ya maisha … Continue reading UKO TAYARI KUJIKANA NAFSI YAKO KWA AJILI YA BWANA YESU

GOD DOES NOT FORCE YOU TO LOVE HIM AND FOLLOW HIS WORD.


GOD DOES NOT FORCE YOU TO LOVE HIM AND FOLLOW HIS WORD. Many people think that God is forced to love Him as much as human beings do! No one wants you to decide to love and respect him and to serve him.Make the decision to love Him with all your heart and soul and … Continue reading GOD DOES NOT FORCE YOU TO LOVE HIM AND FOLLOW HIS WORD.

NEEMA YA WOKOVU


Bwana Yesu asifiwe Sana. Leo tunajifunza kuhusu Neema ya wokovu. Neema ni msaada wa Mungu anaopewa mtu kwa kipindi maalum bila ya kustahili au NI upendeleo anaopata mtu kwa kulipiwa gharama na mwingine. Katika kuokoa Kuna kipindi maalum ambayo imewekwa katika uokozi wa kuwatoa watu katika hatari inayowakumba. Wengi sana wanachezea kipindi cha Neema tuliyopewa … Continue reading NEEMA YA WOKOVU

USIWAOGOPE MADUI WA IMANI


Wafilipi 1 (Biblia Takatifu)¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯²⁷ Lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa Injili ya Kristo, ili, nikija na kuwaona ninyi, au nisipokuwapo, niyasikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja mkiishindania imani ya Injili;²⁸ wala hamwaogopi adui zenu, katika neno lo lote; kwao hao ni ishara mathubuti ya kupotea, bali kwenu ninyi … Continue reading USIWAOGOPE MADUI WA IMANI

UNYAKUO WA KANISA


Skip to content PASTOR DOMINICK FOUNDATION HOMECONTACT USMORETEACHINGSABOUT USCONTACT USHOMECONTACT USHOMEHOMEHOMEHOMEHOMEUNYAKUO WA KANISAUSUHUDA UNYAKUO WA KANISA 1 Wathesalonike 4¹⁶ Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko, na sauti ya malaika mkuu, na parapanda ya Mungu; nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza.¹⁷ Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili … Continue reading UNYAKUO WA KANISA

USIJIUNGAMANISHE NA BAAL PEORI


JE! UNAJUA KILICHOMWUA ZIMRI NA KOZBI. NA 24ELFU WA ISRAEL? 🎤🎤🎤🎤🎤 Hesabu 25 (Biblia Takatifu)¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¹ Basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu;² kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao; watu wakala chakula, wakaisujudu hiyo miungu yao.³ Ikawa Israeli kujiungamanisha na Baal-peori; hasira za Bwana zikawaka … Continue reading USIJIUNGAMANISHE NA BAAL PEORI

UMUHIMU WA MAOMBI YA KUFUNGA


0⃣*Maombi ya kufunga nini?* Bwana Yesu asifiwe? 0⃣_Maombi kwa Mungu ni njia ya kufikisha mahitaji yetu kwa Mungu Muumba wetu mwenye uwezo wa wa kutupatia kila kitu tunachohitaji kwake. Maombi hufanywa na mwenye imani kuwa Mungu yupo na kuwa atampatia hitaji lake Ebrania 11:6_ *_Mambo ya kufunga ni kuacha chakula cha kimwili kama njia ya … Continue reading UMUHIMU WA MAOMBI YA KUFUNGA

UKUAJI WAKO UNATEGEMEA UNACHOKULA


Bwana Yesu asifiwe mpendwa msomaji wa Blog hii. Leo napenda tuzungumzie kuhusu ukuaji katika kumjua Mungu kuwa unategemea kila unachoilisha roho yako. Mungu akupe macho ya rohoni ili update jambo katika somo hili maana watu wengi wamekwama katika hatua moja au nyingine bila kujua katika maisha ya wokovu. Lakini ni muhimu sana kuongezeka kiroho kadiri … Continue reading UKUAJI WAKO UNATEGEMEA UNACHOKULA

TANGAZA HABARI ZA YESU


HABARI ZA YESU. “Yeye amwaminiye Mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa kuwa hakuuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia Mwanawe. ” 1 Yohana 5:10 (Biblia Takatifu) Kuna umuhimu mkubwa sana wa kutangaza habari za wokovu na ufalme wa Mungu kwa watu. Maana Injili ya Yesu ni msaada kwa … Continue reading TANGAZA HABARI ZA YESU

Photo from Pastor Dominick Massi


TIMIZA NADHIRI ZAKO Nadhiri ni ahadi anayoweka mtu, mbele za Mungu kwa maombi maalum kuwa atatimiza endapo Mungu atamfanyia jambo Fulani. Kuna mistari mingi katika Biblia inayozungumzia kuhusu nadhiri. Hebu tuchunguze kuhusu nadhiri na umuhimu wa kutimiza ahadi/nadiri. Timiza nadhiri zako kwa sababu zifuatazo: NADHIRI NI AGANO/MAPATANO Nadhiri huwekwa kwa Mwenye nguvu na mwaminifu wa … Continue reading Photo from Pastor Dominick Massi

NENO MOJA NIMELITAKA KWA BWANA.


Bwana Yesu asifiwe Pastor Dominick Massi Zab 27 ⁴ Neno Moja nimelitaka kwa Bwana, Nalo ndilo nitakalolitafuta, Nikae nyumbani mwa Bwana Siku zote za maisha yangu, Niutazame uzuri wa Bwana, Na kutafakari hekaluni mwake. ⁵ Mradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya, Atanisitiri katika sitara ya hema yake, Na kuniinua juu ya mwamba. Kati ya … Continue reading NENO MOJA NIMELITAKA KWA BWANA.

Photo from Pastor Dominick Massi


Mathayo 11 ²⁷ Akasema, Nimekabidhiwa vyote na baba yangu; wala hakuna amjuaye Mwana, ila Baba; wala hakuna amjuaye Baba, ila Mwana, na ye yote ambaye Mwana apenda kumfunulia. ²⁸ Njoni kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. ²⁹ Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu; kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa … Continue reading Photo from Pastor Dominick Massi

TUFANYE KAZI YA MUNGU


TUFANYE KAZI YA MUNGUFanya kazi ya Mungu madaam ni mchana maana usiku waja usipoweza kufanya.v Neema ya kristo yatubidiisha kufanya kazi zake yeye aliyetuma.Yohana 9 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ⁴ Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. ⁵ Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Kazi ya kuokoa Roho … Continue reading TUFANYE KAZI YA MUNGU

MJUMBE WA BWANA KATIKA UJUMBE WA BWANA


Mjumbe wa Bwana katika Ujumbe wa Bwana “Ndipo Hagai mjumbe wa Bwana, katika ujumbe wa Bwana, akawaambia watu, akisema, Mimi nipo pamoja nanyi, asema Bwana. Hagai 1:13 (Biblia Takatifu) Mungu amekuwa akiwatuma wajumbe wake kwa wanadamu kwa kila kizazi kuwakumbusha kuwa anataka mahusiano mema na mwanadamu ili aishi pamija nao akiwabariki na kuwasaidia. Lakini wanadamu … Continue reading MJUMBE WA BWANA KATIKA UJUMBE WA BWANA

BWANA YESU AMETUAGIZA KATIKA MAOMBI


BWANA YESU ASIFIWE.... Maombi yana nguvu ya kubadili mazingira magumu yakawa marahisi.Tukiwa ndani ya maombi Bwana Yesu ametuamuru tuombe wakati. Bwana Yesu alisema tukeshe katika kuomba maana saa atakaporudi yeye hatujui. 35 Kesheni basi, kwa maana hamjui ajapo bwana wa nyumba, kwamba ni jioni, au kwamba ni usiku wa manane, au awikapo jimbi, au asubuhi … Continue reading BWANA YESU AMETUAGIZA KATIKA MAOMBI

KUMTUMIKIA MUNGU SIYO HIARI


KUFANYA KAZI YA MUNGU SIYO HIARI. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo napenda tujifunze kuhusiana na kumtumikia Mungu ni lazima katika maisha ya wana wa Mungu. Tumepewa kufanya kazi ya kufunya tena tukifanya kwa hiari ina thawabu kubwa sana. Lakini tukifanya kwa ili mradi haina baraka, Bali kutazamia hukumu ya Mungu. ❝Basi yeye ajuaye kutenda mema, … Continue reading KUMTUMIKIA MUNGU SIYO HIARI

TENGENEZA MISINGI ILIYOHARIBIWA Sehemu ya kwanza


Zaburi 11:3 Kama misingi ikiharibika,Mwenye haki atafanya nini? Mpendwa katika Jina la Yesu tunapaswa kufikiri upya kuwa kama misingi ikiharibika mwenye HAKI analo la kufanya ili maisha yaendelee mbele. Misingi ni sababu ya kitu kuwepo au mahali kitu kinaanza ya ili kuweka nyumba kubwa za kama ni nyumba,ndoa, maisha, elimu, biashara na huduma. Na kwa … Continue reading TENGENEZA MISINGI ILIYOHARIBIWA Sehemu ya kwanza

UKUAJI KATIKA KUMJUA BWANA.


UKUAJI KATIKA KUMJUA MUNGU WAKO Mpendwa msomaji wa somo hili Mungu anapotuokoa anataka tumjue yeye katika viwango vya juu sana Kwa maana Katika maisha haya ya wokovu usipokua kuna hatari kubwa sana ya kupotea kutoka na sauti nyingi ya kudanganya zilizoko duniani. 1 Samweli 3 (Biblia Takatifu) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¹ Basi, mtoto Samweli akamtumikia Bwana mbele … Continue reading UKUAJI KATIKA KUMJUA BWANA.

YAJUE MAMBO SABA KUHUSU UTOAJI WA SADAKA YAKO.


Sadaka ni sehemu ya utoaji unaoacha pengo Katika Mali zako, yaani baada ya kutoa unaona mahali ulikotoa Mali hiyo pameachwa wazi.Hata hivyo Biblia inasema utoaji Wa kweli ni kujitoa nafsi yako kwanza kwa Mungu kama dhabihu mtakatifu ya kumpemdeza Mungu. "Basi, ndugu zangu, nawasihi, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, … Continue reading YAJUE MAMBO SABA KUHUSU UTOAJI WA SADAKA YAKO.

BWANA NI NGUVU ZANGU


BWANA NI NGUVU ZANGU Usitegemee NGUVU za pesa, mwili, elimu, cheo, ......Bali👇👇👇👇👇👇👇 *"Bwana ni nguvu zangu, na wimbo wangu; Naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu; Ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza."* (Kuto 15: 2) *"Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu. Moyo wangu umemtumaini, Nami nimesaidiwa; Basi, moyo wangu unashangilia, … Continue reading BWANA NI NGUVU ZANGU

MUNGU AMETUSHIRIKISHA UTUKUFU WAKE


Utukufu ni nini? Utukufu ni heshima au sifa kuu au ukuu unaojidhirisha katika ya wanadamu. Utukufu katika dhana ya kikristo ni ukuu Wa Mungu unaothihirishwa mbele ya wanadamu.....Hata hivyo hatawezi kueelezea ukuu na sifa za Mungu zilivyo za ajabu sana, ila tutauona utukufu kwa viwango vya juu Siku ile USO kwa USO. Je!Mungu anaweza kushirikisha … Continue reading MUNGU AMETUSHIRIKISHA UTUKUFU WAKE

NGUVU YA MUNGU ITAKUSAIDIA


6 Na wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. Luka 3 :6 Bwana Yesu ametutuma tukaitangaze INJILI na NGUVU zake zitatusaidia KATIKA maeneo yote.... *8 Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu; nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi.* Matendo ya Mitume 1 … Continue reading NGUVU YA MUNGU ITAKUSAIDIA

WEWE NI MZABIBU MWEMA?


🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇 BIBLIA IMETUMIA MIFANO YA MIMEA KATIKA KUFAFANUA KUHUSU IMANI YETU.......... UNAJUA NI KWA NINI? IMANI yetu imefananishwa na ukuaji wa mmea mpya uliopandwa na kukua, hatua kwa hatua....... Ona mfano wa 🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇 1 Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Yohana 15 :1 2 Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa; na … Continue reading WEWE NI MZABIBU MWEMA?

ROHO MTAKATIFU AKIJA JUU YAKO NINI KINATOKEA?


ROHO MTAKATIFU AKAJA JUU YAKO NINI KINATOKEA? 35 Malaika akajibu akamwambia, *Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye juu zitakufunika kama kivuli;* kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, Mwana wa Mungu. ROHO MTAKATIFU ATAKUJILIA JUU YAKO, NA NGUVU ZAKE ALIYE JUU=== 🎤Tunahitaji Roho mtakatifu atufunike kwa nguvu ili kitu cha kimungu kizaliwe. … Continue reading ROHO MTAKATIFU AKIJA JUU YAKO NINI KINATOKEA?

SISI NI MAWAKILI WA BWANA YESU


Neno wakili lina maana gani? KUWA WAKILI WA KRISTO YESU NI KUFANYA NINI [10/8, 14:42] Pastor Dominick Massi: Neno wakili ni nomino ambayo imetolewa kutoka kitenzi wakilisha. Lenye maana 1⃣Simama badala ya mtu mwingine na Kutetea badala yake, 2⃣Mjumbe aliyetumwa na mtu aliyezaliwa kuhudhuria mahali. Kwa mfano Waziri anakwenda umoja kimataifa badala ya Raisi wa … Continue reading SISI NI MAWAKILI WA BWANA YESU

UWE MNYENYEKEVU


Mathayo 5:5 5 Heri wenye upole; Maana hao watairithi nchi. Mathayo 5 :5 Biblia inasema amebarikiwa sana aliye mpole. 1 Roho ya Bwana MUNGU i juu yangu; kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema; amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Isaya 61 :1 … Continue reading UWE MNYENYEKEVU

YAFAHAMU MAMBO 16 KWA MSAFIRI WA MBINGUNI


3 Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Isaya 35 :3 4 Waambieni walio na moyo wa hofu, Jipeni moyo, msiogope; tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu; atakuja na kuwaokoa ninyi. Isaya 35 :4 ```5 Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa, na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Isaya 35 :5 6 … Continue reading YAFAHAMU MAMBO 16 KWA MSAFIRI WA MBINGUNI

DALILI YA ALIYE HAI KIROHO.


Kuna vitu vinaonyesha kuwa aliyeokoka bado anaishi kiroho na anaendelea vizuri, katika maisha mapya ndani ya Yesu Kristo. Zifuatazo ni baadhi ya dalili ya hizo: 1.Ana hamu na kiu ya Neno Mungu. Anatafuta na kusoma, kusikiliza mafundisho, kusoma vitabu vya Neno la Mungu. Huyu mtu ana kiu isiyotulia ya kujitafutia mafundisho ya Neno laMungu. Mpendwa … Continue reading DALILI YA ALIYE HAI KIROHO.

TUNALITAZAMIA TUMAINI LENYE BARAKA


TUNALITAZAMIA TUMAINI LENYE BARAKA 🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍🖍 BWANA YESU ASIFIWE 🎷🎷🎷 Tunatazamia tumaini lenye baraka na katika Kristo Yesu Bwana wetu. Tumaini ni matazamio kwa maisha ya baadaye kwa mtu katika maisha ya hapa duniani na katika mbingu mpya na nchi mpya sawa na ufunuo 21. Mpendwa katika maisha haya tunapaswa kutazamia tumaini lenye baraka katika Bwana … Continue reading TUNALITAZAMIA TUMAINI LENYE BARAKA

“`NURU YAKO IANGAZE MBELE YA ULIMWENGU


💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡 Bwana Yesu Kristo asifiwe Bwana Yesu ametuangaza kuwa nuru yetu iwaangazie ulimwengu wote wapate kuona njia ya nzuri ya maisha. Hapa inamaana ya watu wasiomjua Mungu wayatazamapo matende yetu mema wamtukuze Mungu wetu. 14 Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Mathayo 5 :14 Sisi ni nuru ya ulimwengu... … Continue reading “`NURU YAKO IANGAZE MBELE YA ULIMWENGU

USICHOKE KUOMBA MUNGU ANAJIBU MAOMBI YETU


🛐🛐🛐🛐🛐🛐 mimi kama baba najabu maombi ya mtoto wangu ikiwa ameomba sawa sawa na kama anavyopenda ni vema. Mfano mtoto wa miaka 5 akiomba kuendesha gari unamruhusu? Maombi yanajibiwa kulingana na mapenzi ya Mungu. Penda kujifunza kukua kiroho ili Mungu akujibu aina fulani ya maombi. 1 Lakini nasema ya kuwa mrithi, wakati wote awapo mtoto, … Continue reading USICHOKE KUOMBA MUNGU ANAJIBU MAOMBI YETU

KUTOA MWILI WAKO KAMA SADAKA TAKATIFU KWA MUNGU ALIYEKUPA HAI.


Bwana Yesu Kristo asifiwe 🎷🎷🎷🎷🎷 Mpendwa katika jina la Yesu tunapaswa kujitoa miili yetu kama sadaka kwa Mungu aliye hai ili kuleta ufanisi katika huduma yetu. Ili kuleta mabadiliko tunapaswa kujikana na kumfuata Yesu kwa moyo wa kweli na kufanya kazi kwa kadiri ya imani yetu katika mwili wa Kristo ili ujengwe na kuukuza. 1 … Continue reading KUTOA MWILI WAKO KAMA SADAKA TAKATIFU KWA MUNGU ALIYEKUPA HAI.

ADUI WA ROHO YAKO NI MWILI. EPUKA TAMAA ZA MWILI.


Bwana Yesu Kristo asifiwe...... Kati mambo mengi yalitokea kwa maisha ya utakatifu kwa wengi ni kushindwa kuweza kutawala tamaa za mwili. Mwili wako ni adui wa roho yako mpendwa... Wewe kama mpitaji na msafiri hapa duniani usifuate tamaa za mwili. 11 Wapenzi, nawasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho. 1 … Continue reading ADUI WA ROHO YAKO NI MWILI. EPUKA TAMAA ZA MWILI.

*HUDUMA YA UKUHANI._mhudumu wa patakatifu, na wa ile hema ya kweli, ambayo Bwana aliiweka wala si mwanadamu._


*HUDUMA YA UKUHANI.* _mhudumu wa patakatifu, na wa ile hema ya kweli, ambayo Bwana aliiweka wala si mwanadamu._ 🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊 ```1 Basi, katika hayo tunayosema, neno lililo kuu ndilo hili: Tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Ukuu mbinguni, Waebrania 8 :1 2 mhudumu wa patakatifu, na wa … Continue reading *HUDUMA YA UKUHANI._mhudumu wa patakatifu, na wa ile hema ya kweli, ambayo Bwana aliiweka wala si mwanadamu._

TUNALITAZAMIA TUMAINI LENYE BARAKA


BWANA YESU ASIFIWE 🎷🎷🎷 Tunatazamia tumaini lenye baraka na katika Kristo Yesu Bwana wetu. Tumaini ni matazamio kwa maisha ya baadaye kwa mtu katika maisha ya hapa duniani na katika mbingu mpya na nchi mpya sawa na ufunuo 21. Mpendwa katika maisha haya tunapaswa kutazamia tumaini lenye baraka katika Bwana Yesu mfalme wetu Amen. 11 … Continue reading TUNALITAZAMIA TUMAINI LENYE BARAKA

UKUAJI KATIKA WOKOVU NI KUJUA NINI?


NAKUOMBEA KWA MUNGU SOMA HII. ```UKUAJI KATIKA WOKOVU NI KUJUA NINI? *Kumjua Mungu wa kweli wa pekee.* Mungu wetu hafananishiwi na kitu chochote hapa duniani, mbinguni na hata chini ya nchi. Hairuhusu sisi tuabudu vitu au kuiheshimu au kuvitumikia au kuiheshimu. Yeye asiyefananishwa na kazi ya mikono ya binadamu.... Mfano katika baadhi ya dini wanasema … Continue reading UKUAJI KATIKA WOKOVU NI KUJUA NINI?

MUNGU WETU NI MWENYE NGUVU


```✋✋✋✋✋ BWANA YESU ASIFIWE WATUMISHI 🙆🙆 Katika maisha kuna majaribu, vita, njaa, magonjwa, na migogoro, umasikini na mengine mengi lakini Mungu baba yetu anakuuliza kupitia Neno lake... ``` 19 mkuu wa mashauri, mweza katika kutenda; ambaye macho yake yamefumbuka juu ya njia zote za wanadamu, kumpa kila mtu kwa kadiri ya njia zake, na kwa … Continue reading MUNGU WETU NI MWENYE NGUVU

VUA MACHO YAKO NA KUANGALIA


Nakusalimu kwa Jina la Bwana Yesu... Macho ya kawaida ya binadamu ni taa ya mwili wake, na mitazamo ya kawaida ni silaha yake ukawaida ya kupambana na giza lisipate mwili wake. Lakini ukitaka kuona katika ulimwengu wa Roho lazima kuvua macho yako. Yoshua akitaka kuukabili mji kwa macho yake lakini Mungu alikataza aingie vitani kimwili. … Continue reading VUA MACHO YAKO NA KUANGALIA

MAJARIBU NI VITA DHIDI YA IMANI YETU. ________________


MAJARIBU NI VITA DHIDI YA IMANI YETU. ________________ MPENDWA KATIKA JINA LA YESU NAKUSALIMU. Napenda tutafakari pamoja kuhusu majaribu. *Majaribu kwa ujumla ni vita dhidi ya imani yetu. Hivyo tunapaswa kubeba mzigo wa maombi katika maisha yate.* *Neema ya Mungu yatosha kutuwezesha kushinda kila vita juu yetu.* *VYANZO VYA MAJARIBU* kuna vyanzo vitatu kujaribiwa katika … Continue reading MAJARIBU NI VITA DHIDI YA IMANI YETU. ________________

KUNA WATU LAZIMA UTENGANE NAO ILI UBARIKIWE MUNGU.


Si kila mtu katika maisha yako yafaa awe wa karibu kwako, kwani wakiwa nawe wananyonya kiroho chako. Mungu atuinulie watu wa kutufaa ili kufikia hatima ya maisha yetu. Mungu anapotuita katika maisha yetu, pia kuna watu atatuinulia ili kufikia viwango vya ubora vya kiroho na mibaraka aliyo aliyoahidi. Kanuni ya kupokea Baraka kutoka kwa Mungu … Continue reading KUNA WATU LAZIMA UTENGANE NAO ILI UBARIKIWE MUNGU.

TENGENEZA MISINGI ILIYOBOMOLEWA. Sehemu ya Tatu


MISINGI YA FAMILIA. Zaburi : Mlango 11 3 Kama misingi ikiharibika,Mwenye haki atafanya nini? Familia ni jamii inayohusia kwa damu au mahusiano. Mungu alipanga familia itokane na Agano la ndoa, lakini kutokana na upotevu wa wanadamu wamekuwa walilipatia familia kwa njia ambayo siyo iliyopangwa kwa mfano. Msichana huzalishwa na wanaume tofauti watoto, na kutelekezwa, mama … Continue reading TENGENEZA MISINGI ILIYOBOMOLEWA. Sehemu ya Tatu

TENGENEZA MSINGI ILIYOHARIBIWA. Sehemu ya Pili


Zaburi 11:3 Kama misingi ikiharibika,Mwenye haki atafanya nini? MSINGI WA NDOA NA FAMILIA Bwana Yesu asifiwe wapendwa 🙏 Ndoa ni muunganiko wa hiari kati ya mtu mume na mtu mke yanayofanyika katika madhabahu ya Mungu aliyehai. Kumekuwa na mtazamo tofauti kuhusu ndoa na familia katika ulimwengu huu. Pia kumekuwa na aina nyingi ndoa kitaaluma lakini … Continue reading TENGENEZA MSINGI ILIYOHARIBIWA. Sehemu ya Pili

FANYA USHIRIKA NA ROHO MTAKATIFU


UTANGULIZI Katika hali ya kawaida ushirika ni jambo la muhimu sana, na yaani kufanya kwa pamoja,kuwaza kwa pamoLakija,kupanga kwa pamoja. Bwana Yesu aliwaambia wanafunzi wake kuwa waingojee ahadi ya Baba itakwayokuja juu yao. Roho Mtakatifu,Mungu anapokuja katika maisha yetu, na anakuwa anakuwa na sisi. Luka 24:49 Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu; … Continue reading FANYA USHIRIKA NA ROHO MTAKATIFU

KUJAZWA ROHO. MTAKATIFU KILA SIKU.


Yohana : Mlango 3 34 Kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu; kwa sababu hamtoi Roho kwa kipimo.. UTANGULIZI Wakati ulipopokea Kristo, Roho Mtakatifu hakuja tu kukaa ndani yako, bali alikupa ndani ya maisha ya kiroho, na kukufanya uzaliwa upya kama mtoto wa Mungu. Kujazwa na Roho Mtakatifu, hata hivyo, sio uzoefu … Continue reading KUJAZWA ROHO. MTAKATIFU KILA SIKU.

ROHO MTAKATIFU NI MSAIDIZI WETU


ROHO MTAKATIFU NI MSHAURI MWAMINIFU(Counceller) Roho Mtakatifu anafanya kazi kama mshauri au anayetoa "shauri" kwa watoto wa Mungu. Shauri au ushauri ambao Roho Mtakatifu hutoa ni muhimu kwa maisha yako katika ukristo. Roho Mtakatifu anakuambia nini cha kufanya, wakati wa kufanya hivyo na jinsi ya kufanya hivyo. Lakini upako mliopokea kwake hukaa ndani yenu; wala … Continue reading ROHO MTAKATIFU NI MSAIDIZI WETU

MPOKEE ROHO MTAKATIFU


Kujazwa Roho Mtakatifu ni lazima kwa kama tukitaka kuishi maisha ya ushindi hapa duniani Hivyo tumwombe Mungu kujazwa Roho Mtakatifu. 9 Nami nawaambia, Ombeni, nanyi mtapewa; tafuteni, nanyi mtaona; bisheni, nanyi mtafunguliwa. 10 Kwa kuwa kila aombaye hupokea; naye atafutaye huona; naye abishaye atafunguliwa. 11 Maana ni yupi kwenu aliye baba, ambaye mwanawe akimwomba mkate, … Continue reading MPOKEE ROHO MTAKATIFU

TUNAHITAJI KUWA NA ROHO MTAKATIFU


Moja ya mambo ya kwanza ambayo Roho Mtakatifu anafanya ni yeye huchukua upendo wa Mungu na hufanya kuwa wa kibinafsi. Sio tena "Anapenda ulimwengu, lakini ananipenda?". Utaanza kutambua jinsi unavyostahili kuwa kama mtu kwa Mungu. utajua kwanza kiasi cha utunzaji, huruma na mipango ambayo Mungu ameiingiza katika maisha yako na jinsi anavyoendelea kufuatilia maelezo ya … Continue reading TUNAHITAJI KUWA NA ROHO MTAKATIFU

UJUWE. ULIMWENGU WA ROHO


UTANGULIZI Ulimwengu ni mahali ambapo hutawaliwa na sheria  fulani. Wadadamu wanapokuwa wanapoishi katika ulimwengu huu kuna utaratibu fulani unawaongoza. Mfano katika katika ulimwengu huu kuna serikali wanadamu inayowaongoza ili Kuwe na utaratibu fulani. Kwa mujibu wa maneno hayo uko ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili.  katika ulimwengu wa mwili roho yenye mwili ndio unaongoza. … Continue reading UJUWE. ULIMWENGU WA ROHO

TAKASA NAFSI YAKO WAKATI UNAPOMGOJA YESU


Yesu Bwana wetu atakuja kama mwivi, wakati wa kujiandaa vema kiroho,nafsi na hata mwili wako. Nafsi ya mwanadamu hutamani vitu vingi vya mwilini hasa ambavyo havina afya ya masuala ya rohoni. Ewe mpendwa katika jina la Bwana Yesu mwokozi wetu jiweke tayari kwa kujitakasa nafsi na uchafu wote wa roho na mwili. 2kor7:1,2 Basi, wapenzi … Continue reading TAKASA NAFSI YAKO WAKATI UNAPOMGOJA YESU

JINSI YA KUSOGEA NA KUONGEZEKA KATIKA MAISHA YA KIKRISTO.🚶


nenomaombishuhuda

Neema ya BWANA Wetu Yesu Kristo NA upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho mtakatifu vikae nasisi sote sasa NA hata milele. Amina

NAPENDA KULETA SOMO HILI KWA MSAADA WA KRISTO YESU BWANA.

Katika maisha ya Kiroho na uwokovu kunayo makundi mawili ya watu wanaoanza maisha ya ki kristo;

.Wale ambao wanaanguka kabisa.

. Wale wanao anguka kidogo

.Wale ambao wanafaulu kabisa.

Nina amini Neno la Mungu lina mafundisho ambayo yakifuatwa yataleta uhakika wa kufaulu katika maisha ya Kikristo.

KUNAZO HATUA AMBAZO ZINAWEZA TUSAIDIA ILI KUFAULU NA KUONGEZEKA KATIKA UKIROHO WETU.

1__KUANZA VYEMA;;

TUNAONA mwanzo mwema tunaona Yohana 1;12

Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa KUFANYIKA kuwa watoto wa Mungu,ndio wale waliaminio jina lake.”

“Kwa hiyo mpokee Kristo”.

Mchukue kama mwokozi wako aliyekufa kwa AJILI ya dhambi zako.

Mtumainie jambo lote kukusamehe .Tumia ndani ya Kristo kwamba amelipa deni yote ya dhambi zako.

2 Wakoritho 5;21 ,wagalatia…

View original post 204 more words

MAOMBI NI AGIZO. 


Kuombea ni Agizo kwa wateule wote,  kama unavyoona katika Biblia kuna mistari inayoonyesha kuombea ni Agizo wala siyo ombi kwa watu waliokoka. Maana maombi yako ni msaada kwa maisha ya watu wengine.  Maombi ni njia ya mawasiliano  Mungu aliye Baba yetu wa Mbinguni.  Bwana Yesu Kristo mwenyewe alisema kwamba kama tunasali basi sala ielekezwe kwa … Continue reading MAOMBI NI AGIZO. 

JE!BWANA ANAFURAHIA MAISHA YAKO?


Watumishi wengi wanajisahau kuwa Mungu haangalii huduma kubwa tuliyona nayo, kumbe Mungu anaangalia mioyo yetu imekuwa kamaili kwake kiasi gani.  Usitumie miujiza na huduma kama kipimo cha kumshawishi kuwa Mungu atakukubali tu.  Mungu anataka usafi wa moyo.  Mimi na wewe pona yetu tunyenyekee kwa Mungu MUNGU ANAFANYA MAMBO KWA AJILI YA JINA LAKE.  EZEKIEL 36:20 … Continue reading JE!BWANA ANAFURAHIA MAISHA YAKO?

YERUSALEMU MPYAA. 


UTANGULIZI Yerusalemu mpya imebuniwa na Mungu mwenyewe ili aishi na watakatifu wake,  yaani watu waliokombolewa kwa Damu ya mwana kondoo. Je! wewe mwenzangu unajiandaa kwenda kuishi huko na Bwana milele? ✋amani ni kwao wanaojiandaa kwenda huko.  UFUNUO 21:1-7 1 Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya; kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza … Continue reading YERUSALEMU MPYAA. 

TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA KUMI NA MOJA. 


January/17/2018 KUJARIBIWA KWA IMANI YETU. 🔑Maana ya Imani 🔑maana ya majaribu. Mpendwa katika jina la Yesu, amani iwe kwako. katika maisha ya Imani kuna Majaribu mengi,lakini yatupasa kushinda. Imani ni kuwa na hakika ya mambo ya mambo yatarajiwayo. Ebrania 11.1-6.Chanzo chake ni Neno la Mungu Warumi 10:17. Majaribu ni vita dhidi ya imani yako, kwani … Continue reading TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA KUMI NA MOJA. 

TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA KUMI. 


HUDUMA YA KUTIA MOYO WA MUNGU 14/01/2018 ISAYA 35:3-10 3 Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea. 4 Waambieni walio na moyo wa hofu, Jipeni moyo, msiogope; tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu; atakuja na kuwaokoa ninyi. 5 Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa, na masikio ya viziwi yatazibuliwa. 6 … Continue reading TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA KUMI. 

TEMBEA NA YESU 2018, SEHEMU YA TISA. 


KUKAA KATIKA UWEPO WA MUNGU By Pastor Dominick foundation Junuary 13, 2018 UTANGULIZI Kukaa hapa ina maana ya dumu, ishi, tembea katika uwepo wa Mungu katika Mambo yote uyatendayo katika Maisha yako. Unapona watu wengi hukosea katika maisha hata watumishi wakubwa ni kwa sababu wametembea wenywe katika dunua hii ya vita, ambayo shetani anavita nasi. … Continue reading TEMBEA NA YESU 2018, SEHEMU YA TISA. 

TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA SABA. 


  JINA LAKO LIMEANDIKWA KWENYE KITABU CHA UZIMA.  UTANGULIZI.  Mungu  huwa anawaandika watu wale ambao wamekiri dhambi zao na kuzitubu kwa kuziacha kabisa. basi unakuwa mwana wa Mungu na kuwa mrithi wa mambo ya rohoni na mwilini pia.  (Yohana 1:12 Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanya watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio Jina lake.) … Continue reading TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA SABA. 

TEMBEA NA  YESU 2018 SEHEMU YA SITA


SOMO: UFUNGUO WA MAARIFA Ufunguo wa  maarifa ni chanzo cha mafanikio katika maisha ya mwandamu,  ukiwa na maarifa umefanikiwa katika mambo yote.  wanasheria walitakiwa wawaelimishe watu sheria za Mungu na haki za watu katika jamii, lakini walikataa na wao wenyewe hawana sehemu katika maarifa hayo.  Yesu aliwakemea watu wa jinsi hiyo kwani hawatumii ufahamu wao … Continue reading TEMBEA NA  YESU 2018 SEHEMU YA SITA

TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA TANO


PIGANA VITA VYA KIROHO USHINDE.   By Pastor Dominick Massi UTANGULIZI Watu wengi hapendi kupiagani vita vya kiroho kwa sababu wamepumbazwa na shetani,  kupitia mafubdisho potovu. kuna watu wanasema kwa kuwa Yesu amemaliza masalabani sisi tunaishi tu.  Lakini  Yesu alimaliza kwa ujumla wake  huku hawajui kwenye maisha yao bado.  Ufunuo 3:20 Yesu anabisha anataka aingie katika … Continue reading TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA TANO

TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA NNE. 


NA PASTOR DOMINICK MASSI  KUISHI KWA IMANI  Mpendwa mtoto wa Mungu  kwa njia ya Imani katika jina la Yesu tunapaswa kuishi kwa imani  kwa sababu imani inatufanya tupokee vitu vingi kutoka kwa Mungu baba yetu,  ukimpokea Yesu una uzima wa milele na kila aliye na uzima wa milele yeye ni wa Mungu.  ( 1yoh 5:13 … Continue reading TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA NNE. 

TEMBEA  NA YESU 2018 SEHEMU YA TATU


NA PASTOR DOMINICK MASSI JIFUNZE MAOMBI YA NGUVU Bwana asifiwe wapendwa. 🙌 Mungu ametupa maisha hapa duniani kwa Neema yake. Lakini maisha ya hapa Duniani yamejaa kupungukiwa kwa sababu ya dhambi dhambi ya baba yetu wa kwanza kule Edeni. Maombi ni njia ya kuwasilisha mahitaji yetu kwa baba yetu wa mbunguni. watu wengi hujiuliza kuwa … Continue reading TEMBEA  NA YESU 2018 SEHEMU YA TATU

TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA PILI. 


UMUHIMU WA KUSAMEHE .UTANGULIZI.  Bwana Yesu  asifiwe wapendwa.  katika sehemu ya kwanza tulijifunza  maana ya kutembea na Yesu,  namna ya kutembea na Yesu. tumeaangalia maadiko kadha wa kadha kusisitiza kuwa Neno la Mungu linatuagiza kutembea na Yesu.  leo tuataangalia umuhimu wa kusamehe katika kutembea Na Yesu. watu wengi hawaoni umuhimu wa kusamehe wakati wakikosewa. lakini  … Continue reading TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA PILI. 

TEMBEA NA YESU  2018 SEHEMU  KWANZA. 


NA PASTOR DOMINICK MASSI   Tembea Yesu 2018, ni ujumbe muhimu sana amabao nitakuletea kwa mfululizo  kwa siku kadhaa za mwaka huu. Mpendwa msomaji wangu naomba tujifunze somo hili chini ya ulinzi wa kutosha wa Mungu kwa Roho Mtakatifu. Katika maisha ya kila siku na mpingo yakoya kutimiza malengo yako.  jifunze kutembea na Yesu. hii ni … Continue reading TEMBEA NA YESU  2018 SEHEMU  KWANZA. 

HAKI YA MUNGU  ITASIMAMA. 


MPENDWA SOMA ISAYA 51 KWA UTULIVU UTAJIFUNZA KITU KIKUBWA.  1 Nisikilizeni, ninyi mnaoifuatia haki; ninyi mnaomtafuta Bwana; uangalieni mwamba ule ambao mlitolewa kwa kuchongwa, na tundu la shimo ambalo mlitolewa kwa kuchimbuliwa. Isaya 51 :1 2 Mwangalieni Ibrahimu, baba yenu, na Sara, aliyewazaa; kwa maana alipokuwa mmoja tu nalimwita, nikambariki, nikamfanya kuwa wengi. Isaya 51 … Continue reading HAKI YA MUNGU  ITASIMAMA. 

KUSHUKURU. 


Katika maisha yako jifunze kumshukuru Mungu kwa kila jambo,   maana kushukuru ni kuzuri sana.  mara nyingi naposikia Mtu anasema asante kwa jambo ambalo nimefanya kwake natiwa moyo na kufurahi sana.  Mungu anapendezwa kwa shukrani ya watu wake,  unaposhuru Mungu  anaweza kukuongezea kingine zaidi ya kile unachoshuru kwacho.  Mungu atupe neema yake tujifunze kushukuru.  ZABURI 107:1-2 … Continue reading KUSHUKURU. 

JIFUNZE KUTUNZA UJANA WAKO. 


Kutunza ujana, ndoa, uzee au wokovu wako ni wajibu wa mtu mwenyewe.  Ni kweli Mungu anatutunza na anayosememu kubwa katika kila rika la maisha yetu; lakini amempa mwanadamu ufahamu na utashi na anao wajibu wa kufanya ili kujitunza.  Ili kuutunza ujana wako ni lazima ujue na uyazingatie mambo muhimu yafuatayo: 1.     NIZIJUE CHANGAMOTO ZINAZO KABILI KIJANA. i)      Kwenda … Continue reading JIFUNZE KUTUNZA UJANA WAKO. 

 FANYA KAZI KWA BIDII.


Bidii katika kila jambo ni lazima ili kuleta mabadiko chanya katika kila jambo. Bidii ni hali ya kufanya kazi kwa nguvu zako zote bila kuwa na uvivu wowote. Yeremia 48:10 Anasema amelaaniwa anayefanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Ulegevu ni kutia uvivu mahali pa kazi. Mpendwa msomaji wangu nyakati tunazoishi ni za hatari mno, kutoka … Continue reading  FANYA KAZI KWA BIDII.

TEMBEA NA YESU 2018 SHEHEMU YA KUMI NA MBILI


SIKIA SAUTI YA MUNGU January 19 2018 Mungu wetu anaongea, watu wengi hawaijui sauti ya Mungu hata akiwasemesha. Katika somo hili tutakwenda kujifunza kuhusu sauti ya Mungu.  UTANGULIZI Ebrnia 1:1-2  Mungu,ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi anesema na sisi  katika mwana, kwa … Continue reading TEMBEA NA YESU 2018 SHEHEMU YA KUMI NA MBILI

TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA TATU B. 


Na Pastor Dominick Massi  MAOMBI YA MWENYE HAKI.  katika safari ya maisha haya  kila kundi la watu lina mitazamo yao kuhusu haki. Lakini haki ninayoizungumzia mimi ni haki tunayohesabiwa kwa kumpokea Yesu kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Warumi 10: 1-2 Paulo mtume anawaombea wayahudi waokolewe maana  ili wahesabiwe haki kwa neema ya … Continue reading TEMBEA NA YESU 2018 SEHEMU YA TATU B. 

ROHO MTAKATIFU 


Roho Mtakatifu  ni nafsi ya Utatu Mtakatifu, Sawa na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Dhana hii ya Tafsiri ya Mungu Katika  nafsi tatu imewachsnganya wengi.  Lakini Mungu ni mmoja,  Baba alipojitambulisha kwa uumbaji Mwanzo1:1-3  Mungu Roho Mtakatifu  Biblia inasema kuwa Roho ya Mungu akatulia juu ya maji.  Pia Mungu akasema Na iwe Nuru( Neno-Mwana/YESU) YOH1:1-6  … Continue reading ROHO MTAKATIFU